Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie.

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere gangbare therapievormen waarvan de werking is aangetoond.

Moderne hypnotherapie:

In de moderne hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van trance in combinatie met andere technieken zoals regressie, NLP, Transactionele Analyse, imaginatie,  visualisatie, EMDR, mindfulness etc.

Hypnose/Trance:

Hypnotherapie werkt met hypnose, maar hypnose op zich is geen therapie. Hypnose of trance is eigenlijk een natuurlijk verschijnsel dat spontaan optreedt, wanneer je sterk geconcentreerd bent op iets in je innerlijke ervaring.  Je bent wel eens in trance geweest als je zódanig in een boek opging dat je een ander niet hoorde binnenkomen of toen je aan het dagdromen was en je  de omgeving om je heen bijna vergeten was. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht.

Contact met onderbewuste:

Hypnotherapie gebruikt (therapeutische) trance om contact te maken met je onderbewuste. Hier zijn alle ervaringen en indrukken opgeslagen, die je in je leven hebt opgedaan. In trance kom je gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen,  emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren.

Op die manier krijg je inzicht in datgene, wat zich bij jou innerlijk op onbewust niveau afspeelt. 

Hierbij ontstaat vaak een grotere vrijheid om keuzes te maken en tot creatieve oplossingen te komen; je wordt je dus bewust van je eigen mogelijkheden tot verandering.

Trance ontstaat ook wanneer je in een oud gevoel schiet en je niet meer in staat bent te beschikken over je vaardigheden en vermogens, die je normaal gesproken wél in je hebt. Een hypnotherapeut wordt, vaak  ten onrechte, vergeleken met een hypnotiseur. Een hypnotiseur brengt mensen onder hypnose, denk aan toneelhypnose. Een modern hypnotherapeut helpt mensen juist uit de trance te komen. Een emotioneel probleem kun je zien als een hypnotische toestand, een vernauwing van het bewustzijn, je bent niet in het hier en nu. Als hypnotherapeute ben ik erop gericht mensen te helpen zichzelf uit deze conditioneringen of hypnotische toestanden te bevrijden, om hen te “de- hypnotiseren”.